Votació popular - finalistes


L'elecció del Garrotxí de l'any ha tingut dues fases, entre els mesos d'abril i maig de 2017:

1. Primera fase
Proposta popular dels candidats, del 27 d'abril al 7 de maig, que ha donat com a finalistes els tres candidats més proposats.

 

2017 Finalistes Garrotxi

 

2. Segona fase
Aquests tres candidats més proposats són finalistes per l'elecció definitiva, que es farà en una segona fase per un jurat convocat perl CIT d'Olot.